Obsługa budynków

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

bip

Ogłoszenia

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych…
Ogłoszenie o sprzedaży kosiarki bijakowej…
OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie  ogłasza przetarg pisemny na  sprzedaż   kosiarki  komunalnej  bijakowej  wysięgnikowej BRUNI DP950 wyprodukowanej w 2012 roku. Cena wywoławcza 45 600,00 zł netto. Uniwersalna kosiarka wysięgnikowa, (bijakowa) przeznaczona do koszenia…
Nowe numery kont bankowych wpłat za wodę i ścieki
UWAGA: nowe numery kont bankowych wpłat za wodę i ścieki Od 20 stycznia 2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął wystawianie faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w nowym systemie informatycznym. Każdemu odbiorcy został przydzielony nowy indywidualny numer rachunku bankowego. Dzięki…
Latem oszczędzajmy wodę
Władze Konstancina-Jeziorny apelują do mieszkańców gminy, aby zrezygnowali w godz. od 6.00 do 23.00 z podlewania m.in. ogródków i trawników. Wszystko przez nadchodzące upały i długotrwałą suszę. Latem pobór wody wzrasta niemal trzy krotnie. W upalne dni musimy być przygotowani na czasowe spadki…
Procedura wstrzymania, dostarczania wody lub…
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o…
Nielegalne odprowadzania wód opadowych
Szanowni Klienci Kanalizacja sanitarna na terenie gminy Konstancin-Jeziorna jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych. Jej przepustowość nie jest zaprojektowana, do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów ścieków, powstających w czasie  opadów. Umowy o odprowadzanie…
PRZYŁĄCZ NIERUCHOMOŚĆ DO GMINNEJ SIECI…
Obowiązki, jakie spoczywają na właścicielach nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622). Zgodnie z art.5 pkt 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości…
Punkt poboru wody oligoceńskiej „Warecka”
Ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb gminnego zdroju  przy ulicy Wareckiej 22 w Konstancinie-Jeziornie. Pobór wód z otworu wiertniczego o głębokości 272 m. Woda we wstępnym oczyszczaniu pozbawiana jest nadmiaru żelaza i manganu. Skład chemiczny wody:   Jednostka Wynik…
Komunikat - ostrzeżenie
W związku z okolicznością pojawienia się na posesjach w miejscowości Kawęczyn i Turowice osoby podającej się za nową pracownicę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, rzekomo odczytującej stany wodomierzy, informujemy, iż nie jest to nasz pracownik. Prosimy o ostrożność i…