Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Zasoby mieszkaniowe

Dział administracji i nadzoru właścicielskiego prowadzi działalność w zakresie :

 1. konserwacji, eksploatacji i remontów w administrowanych budynkach komunalnych,
 2. usuwania awarii wod-kan, c.o., elektrycznych w administrowanych budynkach,
 3. dokonywania przeglądów okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego budynków,
 4. rozpatrywania podań o remonty lokali najemców, uzgodnienia zakresu prac remontowych wykonywanych przez najemcę
 5. wydawania pozwoleń na instalowanie pieców gazowych c.o. w lokalach komunalnych,
 6. przygotowania i prowadzenia przetargów na roboty remontowe,
 7. montażu, wymiany wodomierzy, ciepłomierzy w lokalach komunalnych,
 8. odczytywania dwa razy w roku stanu wodomierzy w budynkach komunalnych,
 9. przygotowania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 10. przygotowania dokumentacji przetargowych na wynajem lokali użytkowych,
 11. prowadzenia spraw związanych z zasiedleniem i zamianą lokali mieszkalnych,
 12. przygotowania dokumentacji celem wnoszenia pozwów do sądu o eksmisję i zapłatę wobec dłużników,
 13. administrowania  lokalami komunalnymi znajdującymi się  w zasobach nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych,
 14. reprezentowania Gminy –  jako pełnomocnik właściciela lokali komunalnych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych we wszelkich sprawach dotyczących utrzymania i administrowania tymi zasobami – stosownie do posiadanych udziałów we współwłasności danej nieruchomości.