Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Kontakt

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane  kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 48 43 500, email: sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl;

 

Nowe adresy oraz kontakty telefoniczne do działów:

ul. Mirkowska 39 A

 1. Sekretariat -  22 48 43 500
 2. Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego

Budynki komunalne i Nadzór właścicielski – 22 48 43 507

 1. Dział Kadr i Płac - 22 48 43 503

 

Budynek Ratusza ul. Piaseczyńska 77 – (wejście ze szczytu budynku)

 1. Dział Rozliczeń Czynszu  i Windykacji

Windykacja należności woda i ścieki – 22 48 43 521

Windykacja należności lokale komunalne i czynsze  – 22 48 43 523

 1. Dział Sprzedaży (umowy i faktury)- 22 48 43 519, 22 48 43 520

 

 1. Dział Księgowo-Finansowy – 22 48 43 510

 

 

ul. Warecka 22 – Budynek Stacji Uzdatniania Wody

 1. Dział Techniczny wodnokanalizacyjny - 22 48 43 527

 

 1. Dział Eksploatacji wodnokanalizacyjnej - 22 48 43 525

 

ul. Warecka 22 – Budynek socjalny

 1. Dział Oczyszczania i Transportu – 22 48 43 530

 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: iod [dot] zgkatbims [dot] home [dot] pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą  przetwarzane w interesie publicznym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym, w celu prowadzenia korespondencji,
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną ZGK;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

W  granicach i na zasadach określonych przepisami RODO, przysługuje Pani/Pan prawo  żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje również Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może być równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.