Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

bip

Kontakt

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane  kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-519 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: iod [dot] zgkatbims [dot] home [dot] pl.

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą  przetwarzane w interesie publicznym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym, w celu prowadzenia korespondencji,
  2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną ZGK;
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

W  granicach i na zasadach określonych przepisami RODO, przysługuje Pani/Pan prawo  żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje również Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może być równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.