Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Zmiana stawek czynszu za lokale mieszkalne w…
Informujemy, że od dnia 01.06.2023 r. uległy zmianie stawki czynszu  za najem lokali mieszkalnych i socjalnych (zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Gminy Konstancin -Jeziorna z dnia 12 maja 2023 roku).   1. Od dnia 1 czerwca 2023 r. stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej…
Komunikat - Zimowe utrzymanie dróg i chodników
Informujemy , że odśnieżanie dróg na terenie gminy realizuje  Zakład Gospodarki Komunalnej, który  odpowiada jedynie za utrzymanie dróg gminnych (pozostałe drogi/ulice odśnieżanie są przez zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych).  Odśnieżanie następuje w następującej kolejności:  ulice z…
Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Wilanowskiej 12
  Gmina Konstancin-Jeziorna - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 48,46 m2 znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Wilanowskiej 12 w…
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA
Spłata zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna w formie świadczenia niepieniężnego. Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 2/VIII/2020 dnia 02.…