Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

bip

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22/ 756-42-51; 756-46-83; fax 22/ 756-43-45
e-mail: sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

Biuro czynne:

 • w poniedziałek: od godz. 7:00 do godz. 17:00
 • od wtorku do piątku: od godz. 7:00 do godz. 15:00

Telefon Awaryjny

 • Obsługa budynków - 600 43 44 44
 • Awarie wodno-kanalizacyjne - 600 899 628, 698 676 108

Numery wewnętrzne:

 • sekretariat  wew. 11

Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego

 • Kierownik wew. 29
 • Budynki komunalne wew. 16
 • Nadzór właścicielski wew. 38

Dział Rozliczeń Czynszu i Windykacji

 • Kierownik wew. 18
 • Windykacja należności lokale komunalne wew. 37
 • Windykacja należności woda i ścieki wew. 18
 • Czynsze wew. 17

Dział Techniczny wodnokanalizacyjny

 • Kierownik wew. 25
 • Warunki techniczne wew. 25

Dział Sprzedaży

 • Kierownik wew. 20
 • Umowy wew. 20
 • Faktury i rozliczenia wew. 23

Dział Oczyszczania i Transportu

 • Kierownik wew. 26
 • Oczyszczanie wew. 26
 • Transport wew. 28

Dział Eksploatacji wodnokanalizacyjnej

 • Kierownik wew. 21
 • Z-ca kierownika wew. 36

Dział Płac i Kadr

 • Kierownik wew. 19
 • Płace i kadry wew. 19

Inspektor ochrony danych osobowych Pan Mateusz Siek; e-mail: iod [dot] zgkatbims [dot] home [dot] pl