Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Trochę historii

W roku 1991 do wykonywania swoich zadań Gmina Konstancin-Jeziorna, Uchwałami Rady Miejskiej Nr 47/I/91 z dnia 25 stycznia 1991 roku oraz  Nr 85/I/91 z dnia
29 listopada 1991 roku utworzyła  dwa zakłady pod nazwą :

  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Konstancinie-Jeziornie  
  • Zakład Oczyszczania

1 stycznia 1997 roku Rada Miejska Konstancin-Jeziorna Uchwałą Nr 236/II/34/96 powołała samorządowy zakład budżetowy o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej
w Konstancinie-Jeziornie”, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.