Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Schemat

Dyrektor - Edward Skarżyński

e-mail: eskarzynskiatzgk-konstancin [dot] pl

Zastępca Dyrektora - Monika Szadkowska

e-mail: mszadkowskaatzgk-konstancin [dot] pl

Główna Księgowa - Iwona Jańczuk

e-mail: ijanczukatzgk-konstancin [dot] pl

Dział Rozliczeń Czynszu i Windykacji

Kierownik: Anna Borejszo
e-mail: aborejszoatzgk-konstancin [dot] pl

Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego

Kierownik: Grzegorz Markiewicz
e-mail: gmarkiewiczatzgk-konstancin [dot] pl

Dział Techniczny Wod.-Kan.

Kierownik: Jerzy Gamracy
e-mail: jgamracyatzgk-konstancin [dot] pl

Dział Eksploatacji Wod.-Kan.

Kierownik: Szymon Włodarczyk
e-mail: swlodarczykatzgk-konstancin [dot] pl

Dział Oczyszczania i Transportu

Kierownik: Marek Serowik
e-mail: oczyszczanieatzgk-konstancin [dot] pl

Dział Finansowo-Księgowy
Dział Płac i Kadr

Kierownik: Anna Ruszkowska
e-mail: kadryatzgk-konstancin [dot] pl

Dział Sprzedaży

Kierownik: Monika Szadkowska
e-mail: mszadkowskaatzgk-konstancin [dot] pl