Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Sieć wodociągowa

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna znajduje się 5 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 8930 m3 na dobę.

 1. Opacz wydajność 1300 m3/d - 3 studnie
 2. Grapa wydajność 1030 m3/d - 2 studnie
 3. Warecka wydajność 4200 m3/d - 6 studnie
 4. Nowe Wierzbno wydajność 1600 m3/d - 2 studnie
 5. Borowina wydajność 800 m3/d - 3 studnie

Przy ulicy Wareckiej 22 zlokalizowane jest ujęcie wody oligoceńskiej o wydajności 25 m3/d, woda pobierana jest z głębokości 272 m.

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej łącznie wynosi 179,7 km w tym:

 • w mieście – 98 km
 • na terenach wiejskich – 81,7 km

Ilość przyłączy wodociągowych:

 • miasto 2931 szt.
 • wieś 2031 szt.

Podział sieci ze względu na materiał:

Materiał Długość w km
azbesto-cement 1,16
żeliwo 3,71
PVC 48,9
PE 116,88

Wskaźnik zwodociągowania gminy - 97%

Aktualnie na przyłączach wodociągowych zainstalowanych jest 5648 szt. wodomierzy głównych oraz 1096 szt. podwodomierzy mierzących pobór wody bezpowrotnie użytej. Urządzenia pomiarowe odczytywane są przy pomocy przenośnego systemu radiowego IZAR firmy Diehl Metering. System charakteryzuje się niezawodnością i rzetelnością oraz szybkością odczytów. Oprócz wskazań poboru wody służy również do monitoringu poboru wody i posiada dodatkowe funkcje, m.in.:

 • wykrywanie wycieków,
 • alarm zatrzymania wodomierza,
 • alarm naruszenia mechanicznego,
 • alarm cofania wody.