Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Sieć wodociągowa

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna znajduje się 6 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 10330 m3 na dobę.

 1. Opacz wydajność 1300 m3/d - 3 studnie
 2. Grapa wydajność 1030 m3/d - 2 studnie
 3. Warecka wydajność 4200 m3/d - 6 studni
 4. Nowe Wierzbno wydajność 1600 m3/d - 2 studnie
 5. Borowina wydajność 800 m3/d - 3 studnie
 6. Konstancja wydajność 1400m3/d - 2 studnie 

Przy ulicy Wareckiej 22 zlokalizowane jest ogólnodostępne dla mieszkańców ujęcie wody pitnej czynne w godzinach od 7.00 do 22.00.

Długość eksploatowanej sieci wodociągowej łącznie wynosi 199,3 km w tym:

 • w mieście - 103,7 km
 • na terenach wiejskich - 95,6 km

Ilość przyłączy wodociągowych w szt.:

 • miasto - 3098 szt.
 • wieś - 2520 szt.

Długość przyłączy wodociągowych w km:

 • miasto - 11,58 km
 • wieś - 33,96 km

Podział sieci ze względu na materiał:

Materiał Długość w km
azbesto-cement 1,2
żeliwo 3,7
PVC 57,8
PE 136,6

Wskaźnik zwodociągowania gminy - 97%

Dane na dzień 31.12.2023 r.

Aktualnie na przyłączach wodociągowych zainstalowanych jest 5648 szt. wodomierzy głównych oraz 1096 szt. podwodomierzy mierzących pobór wody bezpowrotnie użytej. Urządzenia pomiarowe odczytywane są przy pomocy przenośnego systemu radiowego IZAR firmy Diehl Metering. System charakteryzuje się niezawodnością i rzetelnością oraz szybkością odczytów. Oprócz wskazań poboru wody służy również do monitoringu poboru wody i posiada dodatkowe funkcje, m.in.:

 • wykrywanie wycieków,
 • alarm zatrzymania wodomierza,
 • alarm naruszenia mechanicznego,
 • alarm cofania wody.