Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Cel

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powołany został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczone usługi dla mieszkańców Gminy dotyczą zarządzania mieniem komunalnym  w szczególności zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymania infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, administrowania substancją mieszkaniową będącą własnością Gminy, a także utrzymywania w czystości ulic, osiedli, parków
i terenów zielonych.