Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Zmiana stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Konstancin-Jeziorna

Informujemy, że od dnia 01.06.2023 r. uległy zmianie stawki czynszu  za najem lokali mieszkalnych i socjalnych (zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/VIII/2023 Burmistrza Gminy Konstancin -Jeziorna z dnia 12 maja 2023 roku).

 

1. Od dnia 1 czerwca 2023 r. stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 8,00 zł

 

2. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 50 % najniższej   stawki czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Gminy Konstancin-Jeziorna tj. 3,20 zł.

 

Powyższe wynika z uchwały Nr 345/VIII/26/2021 Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2025”.