Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Cennik dostaw wody i odbioru ścieków

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujaca od 01.08.2023 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2021r

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 14 września 2021 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 21 września 2021 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków).

Pliki do pobrania:

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2018r

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 8 listopada 2018 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 15 listopada 2018 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków).

Pliki do pobrania:

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2017

Zakład Gospodarki  Komunalnej  w  Konstancinie–Jeziornie  podaje do publicznej  wiadomości  zatwierdzone Uchwałą Nr 504/VII/32/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie taryfy  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od 17.07.2017 r. do 16.07.2018 r.

Pliki do pobrania:

Taryfy opłat za wodę od 17 lipca 2015

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 17.07.2015 r. do 16.07.2016 r.

Pliki do pobrania: