Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Cennik dostaw wody i odbioru ścieków

Stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informujemy, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.257.2021/5 z dnia 26.08.2021 r. od dnia 23 września 2022 r. na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązywać będą następujące stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Stawki taryfowe:

Grupa I (Gospodarstwa Domowe) Grupa II (Pozostali Odbiorcy)
Woda 3,84 zł / m3 Woda 4,05 zł / m3
Abonament za m-c 3,78 zł Abonament za m-c 3,78 zł
Ścieki 10,76 zł / m3 Ścieki 10,91 zł / m3
Abonament za m-c 4,05 zł Abonament za m-c 4,05 zł

Podane stawki są cenami netto, należy dodać do nich podatek Vat 8%

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2021r

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 14 września 2021 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 21 września 2021 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków).

Pliki do pobrania:

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 2018r

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 8 listopada 2018 roku i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 15 listopada 2018 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków).

Pliki do pobrania:

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2017

Zakład Gospodarki  Komunalnej  w  Konstancinie–Jeziornie  podaje do publicznej  wiadomości  zatwierdzone Uchwałą Nr 504/VII/32/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie taryfy  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od 17.07.2017 r. do 16.07.2018 r.

Pliki do pobrania:

Taryfy opłat za wodę od 17 lipca 2015

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 17.07.2015 r. do 16.07.2016 r.

Pliki do pobrania: