Zasoby mieszkaniowe

Zasoby mieszkaniowe

Dział administracji i nadzoru właścicielskiego prowadzi działalność w zakresie :

 1. konserwacji, eksploatacji i remontów w administrowanych budynkach komunalnych,
 2. usuwania awarii wod-kan, c.o., elektrycznych w administrowanych budynkach,
 3. dokonywania przeglądów okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego budynków,
 4. rozpatrywania podań o remonty lokali najemców, uzgodnienia zakresu prac remontowych wykonywanych przez najemcę
 5. wydawania pozwoleń na instalowanie pieców gazowych c.o. w lokalach komunalnych,
 6. przygotowania i prowadzenia przetargów na roboty remontowe,
 7. montażu, wymiany wodomierzy, ciepłomierzy w lokalach komunalnych,
 8. odczytywania dwa razy w roku stanu wodomierzy w budynkach komunalnych,
 9. przygotowania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
 10. przygotowania dokumentacji przetargowych na wynajem lokali użytkowych,
 11. prowadzenia spraw związanych z zasiedleniem i zamianą lokali mieszkalnych;
 12. przygotowania dokumentacji celem wnoszenia pozwów do sądu o eksmisję i zapłatę wobec dłużników,
 13. administrowania  lokalami komunalnymi znajdującymi się  w zasobach nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych,
 14. reprezentowania Gminy –  jako pełnomocnik właściciela lokali komunalnych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych we wszelkich sprawach dotyczących utrzymania i administrowania tymi zasobami – stosownie do posiadanych udziałów we współwłasności danej nieruchomości.

Adres źródłowy: https://www.zgk-konstancin.pl/page/zasoby-mieszkaniowe

Załączniki