Obsługa budynków

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

bip

Stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Informujemy, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.205.4.2018 z dnia 24.10.2018r. od dnia 18 listopada 2020r. na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązywać będą nowe stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Stawki taryfowe:

Grupa I (Gospodarstwa Domowe) Grupa II (Pozostali Odbiorcy)
Woda 3,54 zł / m3 Woda 3,69 zł / m3
Abonament za m-c 5,35 zł Abonament za m-c 3,44 zł
Ścieki 9.83 zł / m3 Ścieki 9.98 zł / m3
Abonament za m-c 3,72 zł Abonament za m-c 3,72 zł

Podane stawki są cenami netto, należy dodać do nich podatek Vat 8%