Obsługa budynków

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

bip

Punkt poboru wody oligoceńskiej „Warecka”

Ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb gminnego zdroju  przy ulicy Wareckiej 22 w Konstancinie-Jeziornie.

Pobór wód z otworu wiertniczego o głębokości 272 m. Woda we wstępnym oczyszczaniu pozbawiana jest nadmiaru żelaza i manganu.

Skład chemiczny wody:

  Jednostka Wynik Kryteria
Stężenie anionów  
Chlorki mg/l 108 ≤250
Fluorki mg/l <0,10 ≤1,5
Siarczany mg/l 3,7 ≤250
Stężenie kationów  
Sód mg/l >25(200) 200
Potas mg/l 7,0  
Wapń mg/l 0,92  
Magnez mg/l 0,20  
Wodorowęglany mg/l HCO3 338  

Woda oligoceńska jest to woda, mieszcząca się pomiędzy dwiema warstwami skał i czerpana z tzw. studni oligoceńskich. Nazwa wody pochodzi od średnio i gruboziarnistych piasków glaukonitowych oligocenu, występujących na głębokości około 200 metrów w przypadku niecki mazowieckiej.

Zasady korzystania:

Woda może być przechowywana dla celów spożywczych przez 24 godziny, po przegotowaniu dłużej. Czas ten związany jest m.in. z rozwojem mikroorganizmów i w związku z tym wskazane jest częste mycie pojemników na wodę.