Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Informacja o nowych stawkach za dostarczanie wody i odbiór ścieków

Na skutek zmian warunków ekonomicznych, jakie nastąpiły w latach 2022 i 2023, a w szczególności  znacznego  wzrostu cen: energii elektrycznej (300%), usług zewnętrznych (w tym kosztów oczyszczania ścieków przez firmę „SAUR Konstancja”), komponentów do uzdatniania wody (250%) oraz podwyżki pensji minimalnej, znacząco wzrosły koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zakładany w roku 2021 poziom kosztów do taryf był zdecydowanie niższy, w związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie zmuszony został  wystąpić z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenie nowej.

Z dniem 1 sierpnia 2023 r. Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gminie Konstancin-Jeziorna obowiązują nowe stawki taryfowe wody i ścieków.

 

Cennik dostępny w zakładce – Cennik dostaw wody i odbioru ścieków.