Obsługa budynków

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

bip

Ogłoszenie o sprzedaży kosiarki bijakowej wysięgnikowej

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie  ogłasza przetarg pisemny na  sprzedaż   kosiarki  komunalnej  bijakowej  wysięgnikowej BRUNI DP950 wyprodukowanej w 2012 roku. Cena wywoławcza 45 600,00 zł netto.

Uniwersalna kosiarka wysięgnikowa, (bijakowa) przeznaczona do koszenia trawy, poboczy, pasów przydrożnych, rowów, skarp i przeciwskarp, żywopłotów, krzewów i chwastów.

Charakterystyka techniczna:

 • roboczy wysięg kosiarki 9,5m (3 ramiona),
 • moc ciągnika 130/160 KM
 • napęd głównego układu hydraulicznego odpowiedzialnego za pracę rotora i siłowników niezależny od ciągnika – napęd od WOM 540 obr/min.
 • sterowanie z kabiny operatora
 • możliwość pracy w funkcji „pływania” głowicy
 • amortyzator hydrauliczny – system bezpieczeństwa przed uderzeniem o przeszkody
 • hydrauliczny obrót ramienia do tyłu
 • akumulator pneumatyczny na pierwszym ramieniu
 • zmiana kierunku obrotu rotora
 • przewody hydrauliczne w osłonie
 • montaż na tylnym TUZ kat. II

Stan techniczny bardzo dobry, nosi minimalne ślady użytkowania.

Kosiarkę można obejrzeć w dniach 02.02.2021 – 12.02.2021 roku  w  godz. 1100-1400 na   terenie   bazy   technicznej  ZGK  przy ul. Słowiczej 5.

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem  „Oferta na Kosiarkę wysięgnikową  BRUNI DP950 "  należy składać w Sekretariacie ZGK lub wrzucić do skrzynki  podawczej  umieszczonej przy wejściu do biura do dnia 12.02.2021 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 22 o godz. 1200 w dniu 15.02.2021 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej na konto ZGK BS O/Konstancin-Jeziorna nr 09 8002 0004 0210 8995 2002 0010.

Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku wyboru oferty. Jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedawcy.

Sprzedający zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferty  jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę, oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zdjęcie poglądowe

zdjęcie poglądowe - kosiarka bijakowa