Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Nowa usługa - powiadomienia SMS

Informujemy, że od dnia 14 lipca 2022 r., zostanie uruchomiona bezpłatna usługa powiadomień SMS, dotycząca wystawionych faktur za wodę i ścieki, zbliżającego się terminu płatności, oraz płatności przeterminowanych. Wiadomości wysyłane będą do wszystkich klientów, którzy udostępnili nam swoje numery telefonów.

 

Poniżej przykład treści wysyłanych SMS-ów.

 

Nadawca ZGK

 

1. Dnia 2022-05-09 została wystawiona faktura VAT za wodę/ścieki nr FVS/6377/W/2022 na kwotę 615,68 zł.

Termin płatności 2022-05-23

Dziękujemy za terminową wpłatę.

ZGK K-J

 

 

2.W dniu dzisiejszym mija termin płatności faktury VAT za wodę/ścieki nr FVS/6377/W/2022 na kwotę 615,68 zł.

Prosimy o niezwłoczne uregulowanie naszych należności.

Dziękujemy.

ZGK K-J

 

 

3.Informujemy, że termin płatności faktury nr FVS/6377/W/2022 upłynął dnia 2022-05-23. Kwota faktury 615,68 zł.

Niedopłata na koncie: 448 zł.

ZGK K-J