Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi skargami, dotyczącymi nieterminowości dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. faktur z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków informujemy, iż sporządzane przez ZGK w Konstancinie-Jeziornie faktury zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r.,  przekazywane są do placówki pocztowej przy ul. Wilanowskiej 1 w Konstancinie-Jeziornie w dniu ich wystawienia. Pomimo tego, notorycznie trafiają do Państwa, po przekroczeniu wskazanego terminu płatności, co naraża Was na dokonywanie płatności wraz z ustawowymi odsetkami, które jesteśmy, jako jednostka sektora finansów publicznych,  zmuszeni naliczać, w przypadku opóźnienia w płatnościach.

Dokładamy wszelkich starań, żeby jakość świadczonych przez nas usług była na jak najwyższym poziomie, niestety takie działania ze strony Poczty Polskiej S.A. wpływają bardzo niekorzystnie na wizerunek naszego Zakładu. Wobec powyższego, nieustająco zwracamy się do Poczty Polskiej S.A o podjęcie pilnych działań mających na celu poprawę świadczonych usług pocztowych.

W świetle powyższego informujemy, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług pocztowych w zakresie doręczania przesyłek listowych, za co odpowiedzialna jest placówka Poczty Polskiej Spółka Akcyjna w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Wilanowskiej 1 na podstawie zawartej z nami umowy 499618/W z dnia 02.01.2023 r. Na dzień dzisiejszy Poczta Polska została oficjalnie operatorem wyznaczonym do świadczenia powszechnych usług pocztowych na lata 2016-2025.

Jednocześnie, aby zapobiec wyżej opisanym sytuacjom, apelujemy do Państwa o składanie wniosków wyrażających zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

Poniżej  zamieszczamy odpowiedź Poczty Polskiej na skargę, jaką Zakład Gospodarki Komunalnej  wysłał dnia 23.03.2023 r. dot. opóźnienia w dostarczaniu przesyłek listowych krajowych do odbiorców Zakładu.