Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Czyszczenie sieci wodociągowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ul. Warecka 22 zawiadamia, że w okresie od 26.05.21 do 11.06.21 w godzinach nocnych od 22.00 do 5.00 przystąpi do czyszczenia sieci wodociągowej w miejscowościach Opacz-Borek, Obórki, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Kępa Okrzewska. Prace będą prowadzone przez firmę AQUARIUS Zakład Usług Wodnych Krzysztof Gromacki metodą hydropneumatyczną z użyciem ścierniwa – gruboziarnistej soli kuchennej.

W wyżej wymienionym okresie mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do mieszkańców oraz może nastąpić pogorszenie jakości wody ujmowanej z sieci wodociągowej pod względem barwy.

Metoda czyszczenia polega na kontrolowanym przepływie korków wody, powietrza oraz ścierniwa  w postaci gruboziarnistej soli kamiennej. Czyszczenie skutecznie usuwa zanieczyszczenia z rur osady miękkie
i półtwarde, szlamy, piasek i biofilm mających wpływ na jakość wody. Czyszczenie odbywa się na czynnej sieci wodociągowej bez konieczności zamykania przyłączy (z wykorzystaniem hydrantów). Metoda posiada atest higieniczny wydany przez PZH nr HK/W/0227/01/2014.