Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Komunikat - Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Informujemy , że odśnieżanie dróg na terenie gminy realizuje  Zakład Gospodarki Komunalnej, który  odpowiada jedynie za utrzymanie dróg gminnych (pozostałe drogi/ulice odśnieżanie są przez zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych).

 Odśnieżanie następuje w następującej kolejności:  ulice z komunikacją miejską, ulice przy szpitalach, szkołach na osiedlach i pozostałe. Chodniki odśnieżanie są tylko w głównych ciągach miejskich tj. Warszawska, Wilanowska, Piłsudskiego i na osiedlach. Pozostałe chodniki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny być odśnieżane przez właścicieli nieruchomości, do których bezpośrednio przylegają.

W przypadku intensywnych opadów śniegu, Zakład ma zapewnić przejezdność ulic w ciągu doby od  ustania opadów, w przypadku wystąpienia gołoledzi natychmiast po zaistnieniu.

Drogi Gminne ze względu na charakter uzdrowiskowy gminy posypywane są mieszkanką solno-piaskową do 100g/m2 na  ulicach,  które przylegają do Parku Zdrojowego, do posypywania używany jest wyłącznie piasek 100%.