Ogłoszenie - woda oligoceńska

Ogłoszenie - woda oligoceńska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że ze względu na obniżenie się zwierciadła wody oraz nieodwracalnym uszkodzeniem filtra studziennego, studnia wody oligoceńskiej została zamknięta.

W związku z powyższym Zakład przełączył punkt poboru wody "Warecka" ze studni oligoceńskiej na ujęcie ze złóż czwartorzędowych.


Adres źródłowy: https://www.zgk-konstancin.pl/ogloszenia/ogloszenie-woda-oligocenska

Załączniki